Зареждане...

История на VI ОУ "Св. Паисий Хилендарски"

 

   Училището отваря вратите си за първи път за ученици на 15.09.1969 г. Официалното му откриване става на 05.11.1970 г. До 1990г. училището носи името “Владимир Илич Ленин”, след това “Паисий Хилендарски”, а от 2004г. "Св. Паисий Хилендарски”. Училището има 1200 м2 застроена площ от училищна сграда, в която има 19 учебни стаи: кабинет по физика, биология, химия, и др., три работилници, ученически стол, лекарски и стоматологичен кабинет. Училището също има 7000 м2 асфалтирана площ за двор и игрища за учениците (баскетбол, футбол и др.). В района на училището има 2000 м2 зелена площ - градини. През 1974г. училището започва провеждането на три годишен експеримент на тема “Единство на урочната и извънкласната дейност по класово партийно, патриотично и интернационално възпитание на учениците”. Това е бил първият научно обоснован експеримент в основно училище в окръга, който завършва с научно практическа конференция.Още от първата година в училището се развива богата художествена самодейност и културни прояви. През 1970 г. се създава смесен ученически хор от 60 момичета и 70 момчета. През 1972г. на окръжен преглед хора се класира на ІІ място. Същата година се създава и фанфарен оркестър от 35 ученика, от които 14 момичета. През 1973г. на окръжните прегледи оркестъра се класира на І място. Ръководител на хора и оркестъра е учителката по музика Лиляна Владимирова Тасева. През същия период в училището има и кръжок по художествено слово с ръководител Радка Стаменова. През 1976г. със свой рецитал на окръжния преглед, кръжока заема І място. А същата година на републикански преглед в Перущица също се класира на І място и получава златен медал. В училището има и танцов състав от 16 ученика, който се представя достойно във всички градски и окръжни прегледи. През 1995 г. ОУ “Пайсий Хилендарски” става член на българска асоциация "Училища утвърждаващи здраве”, реализирайки проекти и програми за изграждане на умения и навици за здравословен начин на живот сред училищната общност. През месец ноември 1999 г. училището спечели конкурс на тема: “Сам правя своя избор - Не”. Организатор на конкурса беше американската фондация “ЮНЕЙДС” , която даде висока оценка за свършената работа. Наши ученици печелят литературни конкурси исторически викторини, математически и спортни състезания. През последните години наши седмокласници се класират на първите места след положените конкурсни изпити по математика и български език. Училището се е утвърдило сред обществеността чрез извънкласни дейности, които определят собствения му облик. Активното присъствие на ВГ “Калпазани”, клуб “Биохазарт”, СИП “Краезнание” и др. в общественото пространство са доказателство за ефективно изпълнение на визията на училището.ВГ “Калпазани” е създадена през 1995 г. Вече 20 години малките изпълнители редовно участват в градските тържества и изяви. Освен това те се представят достойно и на национални конкурси:2001 “Златен петел” в Габрово, 2004г. в Албена “Светът е музика” и др. ВГ има изяви и на международна сцена - 2002 г. в РМакедония, 2003-2004г. две изяви в Атина на концерти, посветени на летните олимпийски игри. "Калпазани” имат издадени три авторски албума, 2002г. представиха и мюзикъла “Бременските Калпазани”. Ръководител на групата е Лилия Александрова.

Училището е разработило и осъществило следните проекти:І- Програми на Европейският съюз (ФАР)- Изграждане на екологичен център за природосъобразно възпитание и действия по опазване на зелената система в квартал “Бузлуджа” (1997/1998) на стойност 7820 лв.ІІ - Програми на български представителства на чуждестранни неправителствени организации и фондации- “Сам правя своя избор - Не” - АНТИСПИН програма, американска фондация “Юнейдс”, НЦОЗ - София (1999), стойност на проекта 900 лв.- “Приятелство, любов, отговорност по проблемите на СПИН” британска фондация “Алавида” (2001) стойност на проекта 560 лв.- “Училище за всеки” по проблемите на интеграция на ромското население и формиране на умения за работа и общуване в междукултурната среда - фондация “Партньори България” стойност 17338 лв.ІІІ - Самостоятелни проекти- “Екология и здраве”- “Безопасно влюбени - здравословно интимни” и други.

В момента училището работи по проекти - ПУДООС "Образователна природна лаборатория"и „Твоят час”