Финансов модул на VІ ОУ (бюджет)

Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ "Св.П.Хилендарски" гр. Кюстендил към 30.09.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на VІ ОУ "Св.П.Хилендарски" Кюстендил към 30.09.2023 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 30.09.2023 г.
Начален бюджет за 2023 година
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ "Св.П.Хилендарски" гр. Кюстендил към 30.06.2023 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 30.06.2023 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ "Св.П.Хилендарски" гр. Кюстендил към 31.03.2023 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 31.03.2023 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ "Св.П.Хилендарски" гр. Кюстендил към 31.12.2022 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 31.12.2022 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ "Св.П.Хилендарски" гр. Кюстендил към 30.09.2022 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 30.09.2022 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ гр. Кюстендил към 30.06.2022 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 30.06.2022 г.
Начален бюджет за 2022г. на VІ ОУ "Св.П.Хилендарски"

Утвърден със заповед РД-00-467 от 14.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил.

Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ гр. Кюстендил към 31.03.2022 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 31.03.2022 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ гр. Кюстендил към 31.12.2021 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 31.12.2021 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ гр. Кюстендил към 30.09.2021 г.
 
 
Powered by Phoca Download
Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image