Равносметка!

robot 2Учениците от VI ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” град Кюстендил с голям интерес и желание се включиха с новите си приятели роботи – Роби и Мая в проекта “Роботика срещу насилието”!

Чрез игри, кръстословици, задачи и ребуси успяха през изминалата 2022/2023 учебна година да усвоят нови знания, но и да затвърдят стари.
Доказаха, че ученето може да бъде забавно, лесно и интересно с новите технологии.

robot 1

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image