График на консултациите в ЦОУД – V, VІ и VІІ клас II срок на учебната 2019/ 2020 година

 Предмет

 Час

Ден от седмицата

 Преподавател

 Клас

БЕЛ

13:10

вторник

 М. Спирова

Английски език 

Английски език 

 13:10

13:10

 сряда

   петък

 Л.Кръстева

М.Николова

VІб

VІа

 Математика  

13:10

четвъртък

И. Бачева 

Човекът и природа

14:15

 понеделник

Р. Тодорова

История и цивилизация

 14:15

 сряда

 С.Йовчева

География и икономика

 14:15

 вторник

Р. Тодорова

 Руски език/ ИУЧ /   

 14:15

 петък

 Б. Христова

 Испански език / ИУЧ / 

 13:50

 понеделник

 Х. Станчева

 

Предмети

Час

Ден

Преподавател

клас

БЕЛ

13:10

Петък

Б. Попов

 V

Математика

Математика /ФУЧ/ 

Математика /ФУЧ/

13:10

13:40

13:40

Вторник

 

Сряда - V а

Вторник - V б

В. Костадинова

В. Костадинова

В. Костадинова

Английски език

13:10

Петък

М. Николова

География

Екология /ФУЧ/

13:50

13:30

Понеделник

Петък

Р. Тодорова

Р. Тодорова

История

13.30

Понеделник

С. Йовчева

ЧП

13:50

Понеделник

Р. Тодорова

Руски език

13:10

Сряда

Б. Христова

Испански език

13:30

Четвъртък

Х. Станчева

 Предмет

 Час

 Ден от седмицата

 Преподавател

 Клас

 БЕЛ

 13:50 

сряда 

М. Спирова 

VIІ

 Английски език

 13:10

 петък

 М.Николова

VIІ

Математика  

  Математика    

 13:30 

13:10

 четвъртък  

сряда

В. Костадинова

И. Бачева

VIІа

VІІб

Биология и

здравно образование

13:50

понеделник 

Р. Тодорова

VIІ

История и цивилизация

13:30

четвъртък 

С.Йовчева 

VIІ

География и икономика

 13:30

 четвъртък 

 С.Йовчева

VIІ

Руски език   /ИУЧ/

 13:30

четвъртък 

Б. Христова 

VIІ

Испански език  / ИУЧ/

 13:05

понеделник

 Х. Станчева

VIІ

  

Физика и астрономия

 13:30 

петък

 С. Жекова

VII

Химия и опазване

на околната среда

 13:30 

четвъртък

Л. Равелова

VII

 БЕЛ /ФУЧ/         

13: 50

13:50

сряда

 четвъртък

М. Спирова

 Б. Попов

VІІа

VIIб

Математика /ФУЧ/           

13:10 

вторник

И. Бачева

VII