График на родителските срещи

На основание чл.259 от ЗПУО и Заповед № 14 /20.09.2019 г. в Шесто основно училище "Свети Паисий Хилендарски" ще се проведе родителска среща с родителите на учениците по паралелки от 1 до 7 клас на 26 септември 2019  г./ четвъртък/ от 18.00 часа.

На основание чл.259 от ЗПУО и Заповед № 70/13.11.2019 г. в Шесто основно училище "Свети Паисий Хилендарски" ще се проведе родителска среща с родителите на учениците по паралелки от 1 до 7 клас на 14 ноември  2019  г./ четвъртък/ от 18.00 часа.