Зареждане...

Изучавани предмети от учениците от 5 - 7 клас. Разписание

                                      

Изучавани предмети от учениците по класове:

Български език и литература, Английски език, Испански език, Руски език, Математика, Информационни технологии, География и икономика, Човекът и природата, История и цивилизация, Музика, Изобразително изкуство, Физическо възпитание и спорт, Технологии и предприемачество в 5 и 6 клас;

Български език и литература, Английски език, Испански език, Руски език, Математика, Информационни технологии, География и икономика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, История и цивилизация, Музика, Изобразително изкуство, Физическо възпитание и спорт, Технологии в 7клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ                 

                                         В ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”-І­ срок 2019/20г      

Клас/ ден

V а

VІа

VІб

VІІа

VІІб

Понеделник

1

Исп. /Руски ез.

1

Исп. /Руски ез.

1

БЕЛ

1

География

1

Математика

1

Химия

2

История

2

Математика

2

География

2

БЕЛ

2

Исп. /Руски ез.

2

Исп. /Руски ез.

3

География

3

История

3

Английски ез.

3

ТП

3

Химия

3

Математика

4

Математика

4

География

4

Математика

4

ТП

4

БЕЛ

4

ФВС

5

ТП

5

Английски ез

5

История

5

Математика

5

Биология

5

БЕЛ

6

Английски език

6

ТП

6

Музика

 

История

6

ИИ

6

Биология

 

7

СД

7

СД

7

ЧК

7

ЧК

7

ЧК

7

ЧК

Вторник

1

ФВС

1

ЧП

1

Исп. /Р. ез..

1

Исп. /Р. ез..

1

География

1

ИИ

2

ЧП

2

 Математика

2

 ФВС

2

ИИ

2

           БЕЛ

2

География

3

Математика

3

БЕЛ

3

Математика

3

ИИ

3

Биология

3

Английски ез.

4

   Английски език

4

БЕЛ

4

 БЕЛ

4

Математика

4

Английски ез.

4

Биология

5

БЕЛ

5

Английски език

5

Музика

5

БЕЛ

5

     Математика

5

Математика.

6

БЕЛ

6

Музика

6

Английски ез

6

Английски ез.

6

ФВС

6

         БЕЛ

 

 

 

 

 

7

 

7

 

 

 

 

 

Сряда

1

ЧП

1

БЕЛ

1

БЕЛ

1

ЧП

1

Английски ез.

1

История

2

ИТ

2

ЧП

2

БЕЛ

2

ФВС

2

История

2

Химия

3

БЕЛ

3

Математика

3

География

3

Математика

3

ФВС

3

БЕЛ

4

Математика

4

ФВС

4

Математика

4

География

4

БЕЛ

4

Музика

5

Исп. /Р. ез.

5

Исп. /Р. ез.

5

ЧП

5

БЕЛ

5

Математика

5

Математика

6

Музика

6

ИТ

6

ФВС

6

БЕЛ

6

Исп. /Р. ез.

6

Исп. /Р. ез.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

СД

7

СД

Четвъртък

1

Математика

1

ЧП

1

Исп. /Р. ез...

1

Исп. /Р. ез...

1

География

1

Технологии

2

               ЧП

2

Математика

2

Математика

2

БЕЛ

2

ТТ

2

География

3

Исп. /Р. ез.

3

Исп. /Р. ез.

3

БЕЛ

3

ИТ

3

Химия

3

История

4

ИИ

4

БЕЛ

4

ТП

4

Математика

4

Исп. /Р. ез.

4

Исп. /Р. ез.

5

ИИ

5

Музика

5

ТП

5

Английски ез.

5

Математика

5

Математика

6

БЕЛ

6

ФВС

6

ИТ

6

Музика

6

Английски ез.

6

Английски ез.

 

7

ЧК

7

ЧК

 

 

 

 

 

 

 

 

Петък

1

Англ. ез

1

География

1

Исп. /Руски ез

1

Исп. /Руски ез

1

Физика

1

ИТ

2

География

2

История

2

Англ. ез.

2

Англ. ез.

2

ИТ

2

Физика

3

История

3

ИИ

3

ЧП

3

ЧП

3

БЕЛ

3

Английски ез.

4

БЕЛ

4

ИИ

4

История

4

Музика

4

БЕЛ

4

ФВС

5

ФВС

5

Английски език

5

ИИ

5

История

5

Музика

5

БЕЛ

6

Музика

6

БЕЛ

6

ИИ

6

ФВС

6

История

6

БЕЛ

 

 

 

 

 

 

СД

7

СД

 

 

7

 

ЧП- човекът и природата ФВС- физическо възпитание и спорт ТП- технологии и предприемачество,ИИ-изобр.изк. ИТ-Информац.технологии, СД- спортни дейности