Изучавани предмети от учениците от 5 - 7 клас. Разписание

                                     

Изучавани предмети от учениците по класове:

Български език и литература, Английски език, Испански език, Руски език, Математика, Информационни технологии, География и икономика, Човекът и природата, История и цивилизация, Музика, Изобразително изкуство, Физическо възпитание и спорт, Технологии и предприемачество в 5 и 6 клас;

Български език и литература, Английски език, Испански език, Руски език, Математика, Информационни технологии, География и икономика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, История и цивилизация, Музика, Изобразително изкуство, Физическо възпитание и спорт, Технологии в 7клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ                 

                                         В ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”-І­І срок 2019/20г      

Клас/ ден

V а

VІа

VІб

VІІа

VІІб

Понеделник

1

Исп. /Руски ез.

1

Исп. /Руски ез.

1

БЕЛ

1

История

1

Математика

1

Химия

2

История

2

Математика

2

Английски ез

2

БЕЛ

2

  Исп. /Руски ез

2

  Исп. /Руски ез

3

Английски ез

3

История

3

ЧП

3

ТП

3

Химия

3

Математика

4

Математика

4

Английски ез

4

История

4

Математика

4

Биология

4

БЕЛ

5

ТП

5

Музика

5

Математика

5

              ФВС

5

БЕЛ

5

Биология

6

ТП

6

ФВС

6

Музика

6

Английски ез

6

ИИ

6

Английски ез.

 

7

СД

7

СД

7

ЧК

7

ЧК

7

ИИ

7

Музика

Вторник

1

Английски език

1

БЕЛ

1

Исп. /Руски ез

1

Исп. /Руски ез

1

География

1

Биология

2

ЧП

2

БЕЛ

2

Английски ез

2

ИИ

2

ФВС

2

География

3

БЕЛ

3

ЧП

3

Музика

3

 ИИ

3

Английски ез.

3

Математика

4

БЕЛ

4

Математика

4

ФВС

4

       Математика

4

Биология

4

Английски ез.

5

Математика

5

Английски език

5

Математика

5

БЕЛ

5

Музика

5

ИИ

6

ФВС

6

Музика

6

БЕЛ

6

Английски ез

6

Математика

6

ИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

1

БЕЛ

1

Английски език

1

БЕЛ

1

ЧП

1

Физика

1

ФВС

2

ИТ

2

БЕЛ

2

БЕЛ

2

ФВС

2

История

2

Физика

3

ФВС

3

Математика

3

Математика

3

География

3

БЕЛ

3

История

4

Математика

4

ФВС

4

Английски ез.

4

Математика

4

Английски ез.

4

БЕЛ

5

Исп. /Р. ез.

5

Исп. /Р. ез.

5

ЧП

5

БЕЛ

5

Математика

5

Математика

6

Музика

6

ИТ

6

ФВС

6

 БЕЛ

6

Исп. /Р. ез.

6

Исп. /Р. ез.

 

 

 

 

 

 

 

 7

СД

7

Музика

7

СД

Четвъртък

1

Математика

1

География

1

Исп. /Р. ез..

1

Исп. /Р. ез..

1

 География

1

Технологии

2

География

2

Математика

2

Математика

2

ЧП

2

       Технологии

2

География

3

ИИ

3

ТП

3

География

3

ИТ

3

История

3

БЕЛ

4

ИИ

4

ТП

4

ФВС

4

Математика

4

БЕЛ

4

История

5

Английски ез.

5

БЕЛ

5

ТП

5

Английски ез.

5

Математика

5

Математика

6

БЕЛ

6

ФВС

6

ИТ

6

Музика

6

Исп. /Р. ез.

6

Исп. /Р. ез.

 

7

ЧК

7

ЧК

 7

СД

 

 

7

СД

7

Музика

Петък

1

ФВС

1

ЧП

1

 Англ. ез.

1

             БЕЛ

1

Физика

1

ИТ

2

ЧП

2

Англ. ез

2

           БЕЛ

2

             ФВС

2

ИТ

2

Физика

3

Англ. ез

3

ИИ

3

ЧП

3

. История

3

Английски ез.

3

БЕЛ

4

Музика

4

ИИ

4

История

4

Англ. ез.

4

 ФВС

4

БЕЛ

5

БЕЛ

5

История

5

ИИ

5

ЧП

5

БЕЛ

5

ФВС

6

История

6

БЕЛ

6

ИИ

6

Музика

6

БЕЛ

6

Английски език

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ЧК

7

ЧК

ЧП- човекът и природата ФВС- физическо възпитание и спорт ТП- технологии и предприемачество,ИИ-изобр.изк. ИТ-Информац.технологии, СД- спортни дейности