Графици

ГРАФИК

ЗА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА  - II СРОК

НА НАЧАЛЕН ЕТАП

 

ПРЕДМЕТИ

І а

Іб

Ів

ІІа

ІІб

ІІІа

ІІІб

ІVа

ІVб

1.БЕЛ

 

12.02.20

24.02.20

11.03.20

30.03.20

29.04.20

13.05.20

18.05.20

 

14.02.20

27.02.20

13.03.20

30.03.20

30.04.20

15.05.20

21.05.20

 

14.02.20

27.02.20

13.03.20

27.03.20

21.04.20

5.05.20

15.05.20

 

18.03.20

8.04.20

13.05.20

20.05.20

 

18.02.20

5.03.20

23.03.20

3.04.20

5.05.20

19.05.20

 

17.02.20

23.03.20

15.05.20

 

13.02.20

20.03.20

11.05.20

 

19.02.20

17.03.20

24.04.20

 

21.02.20

16.03.20

6.04.20

30.04.20

15.05.20

 

2.Английски ез.

 

-

-

-

24.02.20

27.04.20

 

25.02.20

28.04.20

 

11.03.20

8.04.20

6.05.20

11.03.20

8.04.20

13.05.20

26.02.20

8.04.20

27.05.20

2.03.20

22.04.20

18.05.20

3.Математика

19.02.20

5.03.20

26.03.20

24.04.20

4.05.20

27.05.20

 

20.02.20

6.03.20

25.03.20

22.04.20

6.05.20

27.05.20

 

7.02.20

20.02.20

5.03.20

12.03.20

2.04.20

21.04.20

5.05.20

18.05.20

 

21.02.20

13.03.20

22.04.20

4.05.20

15.05.20

25.02.20

12.03.20

9.04.20

11.05.20

26.05.20

28.02.20

27.03.20

11.05.20

 

28.02.20

23.03.20

18.05.20

20.02.20

12.03.20

28.04.20

 

18.02.20

17.03.20

31.04.20

28.04.20

12.05.20

4.Човекът и обществ.

 

-

-

-

-

-

21.02.20

24.04.20

21.05.20

21.02.20

24.04.20

8.05.20

27.03.20

29.05.20

 

27.03.20

29.05.20

 

5.Човекът и природ.

 

 

-

-

-

-

-

12.03.20

 

7.05.20

10.03.20

 

19.05.20

10.03.20

22.04.20

19.05.20

5.03.20

23.04.20

7.05.20

6.Околен свят

27.02.20

19.03.20

9.04.20

14.05.20

 

27.02.20

19.03.20

9.04.20

14.05.20

 

27.02.20

19.03.20

9.04.20

14.05.20

 

10.03.20

7.04.20

 

11.03.20

8.04.20

 

-

-

-

-

  

ГРАФИК 

ЗА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА -  II СРОК

НА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

ПРЕДМЕТИ

V а

VІа

VІб

VІІа

VІІб

1.БЕЛ

 

18.02.20

7.04.20

19.05.20

кл.работа

18.02.20

7.04.20

19.05.20

кл.работа

11.02.20

18.03.20

24.04.20

27.05.20

кл.работа

11.02.20

18.03.20

24.04.20

27.05.20

кл.работа

10.02.20

13.03.20

15.05.20

12.06.20

кл.работа

 

10.02.20

13.03.20

15.05.20

12.06.20

кл.работа

 

2.Английски ез.

 

2.03.20

27.04.20

18.05.20

2.03.20

27.04.20

18.05.20

11.03.20

22.04.20

1.06.20

12.03.20

23.04.20

21.05.20

5.03.20

24.04.20

2.06.20

2.03.20

27.03.20

29.05.20

3.Руски език

13.05.20

13.05.20

7.04.20

19.05.20

28.05.20

7.04.20

19.05.20

28.05.20

13.05.20

13.05.20

4.Физика

-

-

-

-

12.02.20

10.06.20

12.02.20

10.06.20

5.Химия

-

-

-

-

17.02.20

15.06.20

17.02.20

15.06.20

6.Биология

 

-

-

-

-

18.02.20

16.06.20

18.02.20

16.06.20

7.История и цивилизация

13.03.20

8.06.20

13.03.20

8.06.20

10.02.20

13.03.20

3.04.20

10.02.20

13.03.20

3.04.20

6.03.20

28.05.20

6.03.20

28.05.20

8.География и икономика

19.03.20

28.06.20

19.03.20

28.06.20

2.04.20

4.06.20

 

1.04.20

3.06.20

 

12.03.20

2.06.20

12.03.20

2.06.20

9.Човекът и природата

10.04.20

5.06.20

10.04.20

5.06.20

19.03.20

3.06.20

20.03.20

5.06.20

-

-

10.Испански език

3.06.20

3.06.20

7.04.20

19.05.20

28.05.20

7.04.20

19.05.20

28.05.20

13.05.20

 

13.05.20

 

  1. Математика

19.03.20

5.05.20

кл.работа

26.05.20

 

19.03.20

5.05.20

кл.работа

26.05.20

 

25.03.20

8.04.20

13.05.20

кл.работа

25.03.20

8.04.20

13.05.20

кл.работа

19.03.20

8.04.20

19.05.20

кл.работа

19.03.20

8.04.20

19.05.20

кл.работа