Класирани ученици през учебната 2019-2020 година

 

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ – 2.2

ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ

 

УЧИЛИЩЕ- КОРДИНАТОР И ДОМАКИН: ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ Кюстендил

учебна 2019/2020 година

Дата: 21 февруари 2020 година

Протокол за класираните за национален кръг ученици и техните резултати

Име, презиме, фамилия

Клас

СОП

бр. точки

Училище, селище

Област

 1

Виктория Младенова Стефанова

 4

 

80

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 2

 Андреа Мирославова Йорданова

 4 

 

79

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 3

 Ивена Иванова Тонева

 5

 

80

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 4

 Ивана Георгиева Иванова

 5

 

79

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кюстендил

Кюстендил

 5

 Александра Красимирова Кръстева

 5

 

79

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кюстендил

Кюстендил

 6

 Станислав Емилов Стойнев

 5

 

79

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кюстендил

Кюстендил

 7

 Валери Ивайлов Васев

 6

 

87

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 8

 Василена Георгиева Василева

 6

 

87

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 9

 Ралица Петрова Кирилова

 6

 

86

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 10

 Леа Симеонова Здравкова

 6

 

85

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 11

 Петя Николаева Васева

 6

 

80

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кюстендил

Кюстендил

 12

 Христина Христова Анестиева

 7

85

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 13

 Лора Любенова Младенова

 7

85

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 14

 Виктория Йорданова Стойнева

 7

85

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 15

 Никол Петрова Кирилова

 7

85

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 16

 Бено Мария Губе

 4 

 

74

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 

ДИРЕКТОР:

ЗДРАВКА ТАСЕВА                                                          ……………………….

(име, фамилия)                                                                                 (подпис, печат)

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ – 2.1.

ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ

 

УЧИЛИЩЕ-КООРДИНАТОР И ДОМАКИН: ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ Кюстендил

учебна 2019/2020 година

Дата: 21 февруари 2020 година

Протокол за явилите се участници в областен кръг и техните резултати

Име, презиме, фамилия

Клас

СОП

бр. точки

Училище, селище

Област

 1

Виктория Младенова Стефанова

 4

 

80

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 2

 Андреа Мирославова Йорданова

 4 

 

79

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 3

 Бено Мария Губе

 4 

 

74

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 4

 Анелия Яворова Петрова

 4

 

64

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 5

 Ивена Иванова Тонева

 5

 

80

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 6

 Ивана Георгиева Иванова

 5

 

79

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кюстендил

Кюстендил

 7

 Александра Красимирова Кръстева

 5

 

79

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кюстендил

Кюстендил

 8

 Станислав Емилов Стойнев

 5

 

79

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кюстендил

Кюстендил

 9

 Анастасия Чавдарова Георгиева

 5

 

69

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кюстендил

Кюстендил

 10

 Каролина Руменова Шаркова

 5

 

66

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кюстендил

Кюстендил

 11

 Дария Стилиянова Илиева

 5

 

64

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 12

 Лора Петрова Георгиева

 5

 

51

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кюстендил

Кюстендил

 13

 Анна-Мария Олег Николова

 5

 

45

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кюстендил

Кюстендил

 14

 Виктор Любомиров Велинов

 5

 

44

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кюстендил

Кюстендил

 15

 Девора Видинова Бошнакова

 5

 

43

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кюстендил

Кюстендил

 16

 Алекзандра Димитрова Границка

 5

 

33

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кюстендил

Кюстендил

 17

 Валери Ивайлов Васев

 6

 

87

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 18

 Василена Георгиева Василева

 6

 

87

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 19

 Ралица Петрова Кирилова

 6

 

86

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 20

 Леа Симеонова Здравкова

 6

 

85

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 21

 Петя Николаева Васева

 6

 

80

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кюстендил

Кюстендил

 22

 Александър Евгениев Калайджиев

 6

 

38

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кюстендил

Кюстендил

23

 Христина Христова Анестиева

 7

 

85

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

24

 Лора Любенова Младенова

 7

 

85

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

25

 Виктория Йорданова Стойнева

 7

 

85

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

26

 Никол Петрова Кирилова

 7

 

85

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Кюстендил

Кюстендил

 

ОЦЕНИТЕЛИ:

1 ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА                                                       ………………..

(име, фамилия)                                                                                  (подпис)

 

2 ГЕРГАНА АНГЕЛОВА - ЗАПРЕВА                                                            ………………..

(име, фамилия)                                                                                    (подпис)

 

ДИРЕКТОР:

                      ЗДРАВКА  ТАСЕВА                                                                ……………………….

(име, фамилия)                                                                                  (подпис, печат)