Класни ръководители

старши учител Райка Стоева
старши учител Райка Стоева

Класен ръководител на IVа клас. Преподавател по БЕЛ и Математика.

старши учител Зоя Георгиева
старши учител Зоя Георгиева

Класен ръководител на ІVб клас. Преподавател по БЕЛ и Математика.

старши учител Цветелина Моллова
старши учител Цветелина Моллова

Класен ръководител на Іа клас. Преподавател по БЕЛ и Математика.

старши учител Радостина Дашева
старши учител Радостина Дашева

Класен ръководител на Iб клас. Преподавател по БЕЛ и Математика.

старши учител Венка Лумбева
старши учител Венка Лумбева

Класен ръководител на IІа клас. Преподават БЕЛ и математика.

старши учител Ваня Божова
старши учител Ваня Божова

Класeн ръководител на IІб клас. Преподавател по БЕЛ и Математика.

старши учител Татяна Стоименова
старши учител Татяна Стоименова

Класен ръководител на IІІа клас. Преподавател по БЕЛ и Математика.

главен учител Аня Стоянова
главен учител Аня Стоянова

Класен ръководител на IІІб клас. Преподавател по БЕЛ и математика.

старши учител Мая Николова
старши учител Мая Николова

Класен ръководител на Vб клас. Преподавател по Английски език.

 учител Божидар Попов
учител Божидар Попов

Класен ръководител на Vа клас. Преподавател по БЕЛ.

старши учител Любов Кръстева
старши учител Любов Кръстева

Класен ръководител на VІб клас. Преподавател по Английски език.

старши учител Радостина Тодорова
старши учител Радостина Тодорова

Класен ръководител на VІа клас. Преподавател е по Биология, География и Човекът и природата.

старши учител Виктория Костадинова
старши учител Виктория Костадинова

Преподавател по Математика и Информационни технологии.

старши учител Силвия Йовчева
старши учител Силвия Йовчева

Класен ръководител VІІб клас. Преподавател по История и География.

старши учител Мария Спирова
старши учител Мария Спирова

Класен ръководител на VІІа клас.Преподавател по БЕЛ на VІ и VІІ клас.

старши учител Галина Иванова
старши учител Галина Иванова

Класен ръководител на Ів клас. Преподавател па БЕЛ и математика.