Финансов модул на VІ ОУ (бюджет)

Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ "Св.П.Хилендарски" гр. Кюстендил към 30.06.2023 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 30.06.2023 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ "Св.П.Хилендарски" гр. Кюстендил към 31.03.2023 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 31.03.2023 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ "Св.П.Хилендарски" гр. Кюстендил към 31.12.2022 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 31.12.2022 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ "Св.П.Хилендарски" гр. Кюстендил към 30.09.2022 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 30.09.2022 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ гр. Кюстендил към 30.06.2022 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 30.06.2022 г.
Начален бюджет за 2022г. на VІ ОУ "Св.П.Хилендарски"

Утвърден със заповед РД-00-467 от 14.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил.

Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ гр. Кюстендил към 31.03.2022 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 31.03.2022 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ гр. Кюстендил към 31.12.2021 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 31.12.2021 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ гр. Кюстендил към 30.09.2021 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 30.09.2021 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ гр. Кюстендил към 30.06.2021 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 30.06.2021 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ гр. Кюстендил към 31.03.2021 г.
 
 
Powered by Phoca Download
Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image