Юлия Христова Гьошкова

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител История и цивилизация, База гр. Кюстендил, ул. „София“ 6

Courses: 0

Милена Лелинова Бумбарска

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител ПДГ, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Доротея Валентинова Захариева -Ангелова

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител БЕЛ, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Таня Владимирова Аничкина

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Надежда Тодорова Петрова

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Весела Христова Илиева

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител ИИ, База гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7

Courses: 0

Любомир Василев Борисов

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител Музика, База гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7

Courses: 0

Десислава Василева Стойнева

Website: https://6ou.info/

Skills: Начална училищна педагогика, База гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7

Courses: 0

Елка Атанасова Мавродиева

Website: https://6ou.info/

Skills: Начална училищна педагогика, База гр. Кюстендил, ул. „София“ 6

Courses: 0

Даниела Милчова Петракиева

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител История, База гр. Кюстендил, ул. „София“ 6

Courses: 0

Гинка Методиева Николова - Атанасова

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител Химия и Биология, База гр. Кюстендил, ул. „София“ 6

Courses: 0

Мария Миткова Георгиева – Кръстева

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител ЦОУД, База гр. Кюстендил, ул. „София“ 6

Courses: 0

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image