Зоя Йорданова Георгиева

Website: https://6ou.info/

Skills: Начална училищна педагогика, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Райка Ананиева Стоева

Website: https://6ou.info/

Skills: Начална училищна педагогика, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Силвия Славева - ЗДУД

Website: https://6ou.info/

Skills: Училищно ръководство, База гр. Кюстендил, ул. „София“ 6

Courses: 0

Диана Костадинова - ЗДУД

Website: https://6ou.info/

Skills: Училищно ръководство, База гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7

Courses: 0

Лилия Тончева Равелова - ЗДУД

Website: https://6ou.info/

Skills: Училищно ръководство, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Любка Йорданова Генина

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител Математика и ИТ, База гр. Кюстендил, ул. „София“ 6

Courses: 0

Любов Трифонова Кръстева

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител Английски език, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Радостина Райчева Тодорова Симеонова

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител Биология, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Гергана Аспарухова Каракашка

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител Музика, База гр. Кюстендил, ул. „София“ 6

Courses: 0

Ели Йорданова Георгиева

Website: https://6ou.info/

Skills: Старши учител История и цивилизация, База гр. Кюстендил, ул. „София“ 6

Courses: 0

Нели Димитрова Кърпачева

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител БЕЛ, База гр. Кюстендил, ул. „София“ 6

Courses: 0

Мая Миткова Николова

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител Английски език, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image