Назначаване на служители на длъжност ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

ОТКРИВА  се Процедура за изпълнение на дейност №1 „Назначаване на образователен медиатор и /или социални работници в училища с концентрация на ученици от уязвими групи“ от Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ за назначаване на служители на длъжност ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР - 1 щат при 8 часов работен ден и 0,5 щат при 4 часов работен ден в Шесто  ОУ „Св. П. Хилендарски“ град Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил.

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image