Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

За учебната 2022/2023 са определени следните дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания.

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас
Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа
Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа
VІІ клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Х клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:
• Писмена част:
- за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа
- за ниво А2, начало 11,30 часа РД09-4065/ 30.08.
- за ниво А1, начало 12,00 часа
• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа.

 

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image