Списък на класните ръководители

Списък на класните ръководители за учебната 2023/2024 по класове;

 

Трите имена на класния ръководител

 

Клас

 

Ученици

1

  

Цветелина Стоянова Моллова

    

    

23

2

 

Радостина Костадинова Дашева

 

 

21

3

 

Галина Иванова Гикова Александрова

 

 

23

4

 

Милена Бумбарска

 

 

19

5

 

Албена Паунова

 

 

19

6

 

Даниела Колева

 

 

19

7

 

Ина Христова Илиева Лазова

 

 

24

8

 

Мария Петрова Миленкова

 

 

24

9

 

Боян Стаменов Петров

 

 

24

10

 

Анка Стойнева Манова

 

 

16

11

 

Милена Томова Еленкова

 

 

24

12

 

Людмила Георгиева Пилева - Атанасова

 

 

23

13

 

Татяна Темелкова Стоименова

 

 

23

14

 

Аня Стоичкова Стоянова

 

 

22

15

 

Сашка Георгиева Боянова

 

 

19

16

 

Райна Кирилова Цветкова

 

 

22

17

 

Таня Борисова Петрова

 

 

17

18

 

Калинка Георгиева Дончева

 

 

20

19

 

Елена Кирилова Алексова

 

 

19

20

 

Райка Ананиева Стоева

 

 

21

21

 

Зоя Йорданова Георгиева

 

 

21

22

 

Анелия Бориславова Михайлова Шумантова

 

 

17

23

 

Галина Любомирова Цолова

 

 

14

24

 

Татяна Младенова Сиракова-Миланова

 

 

22

25

 

Десислава Димитрова Пейчева

 

 

23

26

 

Виктория Костадинова

 

 

22

27

 

Силва Йовчева

   

21

28

 

Ани Кюркчиева-Хаджийска

 

  24

29

 

Александър Александров

 

 

25

30

 

Валентина Петрова

 

 

25

31

 

Соня Портарска

 

 

24

32

 

Божидар Бориславов Попов

 

 

22

33

 

Мая Миткова Николова

 

 

23

34

 

Вероника Борова

 

 

16

35

 

Ралица Димитрова Николова

 

 

21

36

 

Нели Димитрова Кърпачева

 

 

20

37

 

Любка Генина

 

 

22

38

 

Любов Трифонова Кръстева

 

 

22

39

 

Радостина Райчева Тодорова

 

 

23

40

 

Росица Милчова Николова

 

 

18

41

 

Юлия Христова Гьошкова

 

 

20

42

 

Светлана Тодорова Смокова

 

 

20

43   Елка Йорданова Цуцуранова     21

 

Списък на  учители в ЦОУД за учебната 2023/2024 г., както следва:

  

Трите имена на учител ЦОУД и ПГ

    

Група

    

Ученици

1

 

Лилия Серафимова - централна сграда

 

ПГ“ Любопитко“

 

17

2

 

Светлина Цветкова

 

ПГ „Многознайко“

 

18

3

 

Полина Иванова - централна сграда

 

5 а, б, в сборна

 

25

4

 

Антония Андонова -База II

 

5 г, д, е сборна

 

25

5

 

Александрина Маноилова - централна сграда

 

6 а, б сборна

 

29

6

 

Любомир Борисов – база I

 

6в-7в сборна

 

26

7

 

Надя Каролева- База II

 

6 г, д, е сборна

 

25

8

 

Таня Аничкина - централна сграда

 

7 а, б сборна

 

26

9

 

Невина Данчева

 

7 г, д, е сборна

 

25

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image