Иво Коцев

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител ИТ, База гр. Кюстендил, ул. „София“ 6

Courses: 0

Милко Апостолов

Website: https://6ou.info/

Skills: Начална училищна педагогика, База гр. Кюстендил, ул. „София“ 6

Courses: 0

Албена Анева

Website: https://www.6ou.info

Skills: Начална училищна педагогика и АЕ, База гр. Кюстендил, ул. „София“ 6

Courses: 0

Росица Милчова Николова

Website: https://6ou.info/

Skills: Учител История и География, База гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7

Courses: 0

Силва Иванова Йовчева

Website: https://www.6ou.info

Skills: Учител История и География, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Сашка Теодосиева Стоянова

Website: https://www.6ou.info

Skills: Учител, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Сашка Георгиева Боянова

Website: https://www.6ou.info

Skills: Начална училищна педагогика, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Лилия Боянчова Александрова- Стоянова

Website: https://www.6ou.info

Skills: Учител Музика, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Йорданка Цветанова Иванова

Website: https://www.6ou.info

Skills: Учител, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Ина Христова Илиева-Лазова

Website: https://www.6ou.info

Skills: Начална училищна педагогика, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Евгени Кирилов Мирчев

Website: https://www.6ou.info

Skills: Учител ФВС, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Цветелина Стоянова Моллова

Website: https://6ou.info/

Skills: Начална училищна педагогика, База, гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33

Courses: 0

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image